aboutus
مشخصات QC

1. هنگامی که قالب ها را تولید می کنیم زمان زیادی را آزمایش می کنیم تا اندازه ی کل همان درخواست باشد.

2. مواد را به صورت مواد استاندارد بفروشید، هرگز محصولات ناقص را به عنوان محصولات خوب مصرف نکنید .

3. قبل از حمل 4 بار چک کنید

اطلاعات تماس